Radíme v TV Markíza

V dňoch 18.11. a 2.12. 2013 vystúpila naša predsedníčka v populárnej relácii Lampáreň, ktorá háji práva spotrebiteľov.

Radili sme vo veci bezpečného predaja prostredníctvom internetu, interpretovali spotrebiteľské práva a analyzovali ich dopad v praxi. Reportážami bolo upozornené na nezákonné postupy predajcov a ukázané, na čo si treba dávať pozor pri nákupe cez internet, čím boli vyzdvihnutí tiež nami certifikovaní predajcovia.

Nedávno sme boli pozvaní na ďalšie natáčanie vo veci podvodného poskytovania úverov, zakrytých pod príkaznú zmluvu a bezdôvodného obohacovania poskytovateľov.