Vrátenie poštovného pri odstúpení od zmluvy pri nákupe cez internet

V predchádzajúcich dňoch bol vydaný rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-511/08, ktorý je výkladom európskej smernice 97/7/ES a svoj význam má taktiež pre výklad ustanovenia §12 zákona č. 108/2000 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Zmienený §12 stanoví, že odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.

Rozsudok ESD upresňuje výklad tohto ustanovenia, kde z neho vyplýva, že pri odstúpení od zmluvy bez udania dôvodu pri zásielkovom predaji (nákup cez internet, apod.) podľa §12 je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi nielen kúpnu cenu, ale aj poštovné a balné, ktoré za tovar zaplatil.

Rovnaký výklad samozrejme platí aj pre Českú republiku, konkrétne pre ustanovenie §53 občanský zákoník.