Certifikácia

Jednou z hlavných činností SOS je certifikácia internetových obchodov, teda zvýšenie ochrany spotrebiteľov pri nákupe cez internet.

Certifikácia je proces, ktorého obsahom je spracovanie obchodných podmienok na základe zákona a to buď úpravou pôvodných obchodných podmienok pre internetový obchod (tzv. audit obchodných podmienok) alebo vytvorením úplne nových obchodných podmienok pre internetový obchod (tzv. na mieru obchodné podmienky). Tento proces je zavŕšený udelením certifikátu a loga.

Certifikát deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa (zaručené spotrebiteľské minimum). Udeľuje sa na dobu jedného roku.

Logo je poskytované internetovému obchodu na dobu platnosti certifikátu. Logo prevádzkovateľ umiestni na stránkach certifikovaného internetového obchodu, ktoré je aktívnym odkazom na stránky poskytovateľa služby, kde je zobrazený certifikát a znenie obchodných podmienok, pre ktoré bol certifikát udelený.

Ďalšie podrobnosti nájdete na našej stránke www.obchodne-podmienky.sk, ktorej prevádzkovateľom je SOS.

Zoznam držiteľov certifikátu nájdete TU.