Radíme v TV Markíza

V dňoch 18.11. a 2.12. 2013 vystúpila naša predsedníčka v populárnej relácii Lampáreň, ktorá háji práva spotrebiteľov.

Radili sme vo veci bezpečného predaja prostredníctvom internetu, interpretovali spotrebiteľské práva a analyzovali ich dopad v praxi. Reportážami bolo upozornené na nezákonné postupy predajcov a ukázané, na čo si treba dávať pozor pri nákupe cez internet, čím boli vyzdvihnutí tiež nami certifikovaní predajcovia.

Práva spotrebiteľa pri úpadku CK

Kľúčová úprava problematiky úpadku cestovnej kancelárie je obsiahnutá v zákone č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podporne v z. č. 40/1964 Z.z. občiansky zákonník.

Byť obozretný pred zakúpením zájazdu
Spotrebiteľom odporúčame
• overiť si históriu CK,
• overiť existenciu zákonného poistenia proti úpadku (zoznam poistených CK je k dispozícii na stránkach jednotlivých poisťovní)

Zákonný rámec podomového predaja

Základné informácie, ktoré by ste mali vedieť v prípade, ak sa stanete obeťami nekompromisných podomových predajcov.

I.

Oznamovacia povinnosť predajcu o vybavení reklamácie

Reklamácia, teda uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, je proces, prostredníctvom ktorého kupujúci uplatňuje voči predávajucemu svoje zákonné nároky týkajúce sa akosti produktu.

Medzi spotrebiteľmi a predajcami dochádza často k argumentácii o tom, či je predajca kamennej predajne povinný vyrozumieť spotrebiteľa o vybavení reklamácie; alebo či je spotrebiteľ povinný si túto informáciu zistiť či už návštevou predajne alebo iným kontaktom.

Odpoveď na túto otázku nám poskytuje zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa.

Neoprávnené vymáhanie premlčaných alebo fiktívnych dlhov zo zdravotného poistenia

Od nového roku sa mnohým spotrebiteľom v schránkach objavili upomienky na úhradu dlhu voči zdravotnej poisťovni od rôznych pochybných subjektov - vymáhačských spoločnstí - ktorí odkúpili Vašu pohľadávku od zdravotnej poisťovne. Tento postup by nebol ešte tak netradičný či nezvyčajný, ak ste riadne neuhradili dlhy voči poisťovni. Vo valnej väčšine prípadov sa však jedná o fiktívne a premlčané pohľadávky.

Vrátenie poštovného pri odstúpení od zmluvy pri nákupe cez internet

V predchádzajúcich dňoch bol vydaný rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-511/08, ktorý je výkladom európskej smernice 97/7/ES a svoj význam má taktiež pre výklad ustanovenia §12 zákona č. 108/2000 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Zmienený §12 stanoví, že odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.

Neplaťte upomienky od OIG - Online Investment Group LtD.

Internetoví podvodníci denne zvyšujú počet svojich obetí. Rôzne spoločnosti sa snažia vymámiť z ľudí peniaze prostredníctvom registrácie na internetové stránky ako sú napríklad www.basne-portal.sk, www.knihovna.sk, www.sale4u.sk, www.sale4u.cz, www.sampionat.sk, www.ms-hokej-2011.sk, www.hokej-2011.sk, www.sampionat-2011.sk a ďalšie.

Poradíme Vám

Radi Vám bezplatne poradíme v rámci spotrebiteľského práva (reklamácie, nákup cez internet, podomový predaj, odstúpenie od zmluvy apod.) prostredníctvom elektronickej alebo telefonickej poradne.

V prípade, že ste alebo sa stanete členom SOS - ochrana spotrebiteľa, náležia Vám ďalšie výhody s tým spojené, ako je napríklad spísanie listín a vypracovanie podkladov pri uplatnení reklamácie, odstúpenia od zmluvy, vypracovanie návrhov na platobný rozkaz či žaloby, elektronický newsletter, zasielanie brožúr a letákov apod.

Elektronická poradňa:
email: info@ochrana-spotrebitela.sk

O nás

SOS - ochrana spotrebiteľa je neziskové, nepolitické občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom kultivácie spotrebiteľského a podnikateľského prostredia.

Cieľmi SOS sú:

  • zvýšiť povedomie spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach,
  • informovať ich o najnovších zmenách v zákone a o aktuálnych súdnych rozhodnutiach zo spotrebiteľského prostredia,
  • poskytovať im ochranu ako slabšej zmluvnej strane prostredníctvom bezplatnej poradne,
  • zvýšiť bezpečnosť pri nakupovaní cez internet a to certifikáciou internetových obchodov,